Saturday, June 8, 2013

Current Filipino Sayings (Translated In English)

   Below are some current Filipino sayings (might not be as some would remember):

  Ang hindi marunong sumingit mamatay sa inggit.  (He who doesn’t know how to include himself would die of envy.)

  Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan.  (If it is wanted there’s a way if not there’s an alibi.)

  Ang dumura sa langit sa mukha ang balik.  (He who ever spits at heaven catches the spit with his own face.)

  Sa taong takot walang mataas na bakod.  (He who is scared can climb any fence.)

  Walang maniniil kung walang magpapaalipin.  (There are no tyrants where there are no slaves.)

  Ang umaayaw ay di nagwawagi at ang nagwawagi ay yumayaman. (A quitter never wins and a winner gets rich.)

  Ang gawa sa pagkabata sira na pag tanda.  (Whatever was made in childhood would be worn out by adulthood.)

  Malakas ang bulong kaysa sigaw.  (A whisper reaches more people than a yell.)

  Kung saan nakahilig doon nabubuwal.  (One falls in the direction he was leaning.)

  Ang pili ng pili napupunta sa bungi.  (The picky woman ends up with a toothless old man.)

  Bato bato sa langit ang tamaan sa kanya talaga yon.  (Stones thrown at the sky should it hit someone it was meant for him.)

  Walang matigas na tinapay sa mainit na kape.  (There is no tough  bread when dunked in hot coffee.)

  Walang tutong sa taong nagugutom.  (There is no left over to someone who has a microwave.)

  Damitan mo man ang matsing, matsing pa rin.  (If you put a monkey in a suit he would still be a monkey.)

Those were old Asian wisdom in the words of the new generation.